ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

“ศุภมาส” ชูผลงาน อว.พี่เลี้ยงของ วชช.ระนอง ช่วยแก้ปัญหา “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” ให้ชุมชนมุสลิมในพื้นที่ด้วย Read Aloud พร้อมสร้างสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน เขียน เรียนรู้อย่างมีความหมาย
น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะผู้บริหาร อว. ลงพื้นที่ จ.ระนอง ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมมุฟตาฮุนญัณนะห์ มัสยิดมิฟตาฮุนญันนะห์ และเครือข่ายปัทมคีรีอำเภอสุขสำราญ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการ “แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” ด้วย Read Aloud และสร้างสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน เขียน เรียนรู้ อย่างมีความหมาย ซึ่งเป็นโครงการที่วิทยาลัยชุมชนระนอง (เครือข่ายพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน) ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นระดับประเทศ สถาบันอุดมศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น มี อว.เป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2567 ภายใต้งาน “Future Thailand”
รมว.ท่องเที่ยวฯลงพื้นที่ระนอง ตรวจเยี่ยมการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนม่วงกลวง คลองลัดโนด และเยี่ยมชมบ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวาริน

VIDEO Multimedia

วิดีโอมัลติมีเดีย

Infographic บทความ และ วารสาร

ข้อมูลบริการหน่วยงาน

สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government