ข่าวเด่น

 

 

บริการออนไลน์

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

VIDEO Multimedia

วิดีโอมัลติมีเดีย

Infographic บทความ และ วารสาร

ข่าว ครม.สัญจร จ.กระบี่

image
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี ดำเนินการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล และติดตามเผยแพร่ข่าวสารการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรี ตามภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (จังหวัดกระบี่) 15 - 16 พฤศจิกายน 2564 โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม และหลังการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 – 18 พฤศจิกายน 2564 ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อดิจิทัลเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์ และแชร์ไปยังเพจหน่วยงานเครือข่ายในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (ยอดเข้าถึงรวม 591,585 ครั้ง)
image
image
image