ด้วยเทศบาลบ้านส้อง จะดำเนินการคัดเลือกเอกชนเพื่อดำเนินการกำจัดขยะโครงการแปรรูปขยะเพื่อผลิตพลังงานของเทศบาลตำบลบ้านส้อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ด้วยเทศบาลบ้านส้อง จะดำเนินการคัดเลือกเอกชนเพื่อดำเนินการกำจัดขยะโครงการแปรรูปขยะเพื่อผลิตพลังงานของเทศบาลตำบลบ้านส้อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar