นายกรัฐมนตรี เปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ รับฟังข้อเสนอพร้อมพบปะผู้ประกอบการ ก่อนการประชุม ครม สัญจร นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ณ จังหวัดกระบี่

          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ เป็นประธานในพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต้อนรับนักท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ มีผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีนาย วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน ณ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 

       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยาน มีการเตรียมตัวในการปรับปรุงและประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชน ได้ทราบ การท่องเที่ยวจากนี้ไปจะต้องเป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่ มีการจองล่วงผ่านแอพพลิเคชั่น QQ ควบคุมเรื่องการใช้ถุงพลาสติก การใช้โฟมในเขตอุทยาน การจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในเขตอุทยาน อุทยานมีจำนวน 155 แห่ง ได้รับโอกาสทางธรรมชาติในการฟื้นฟูจากโควิด 19 ทำให้ธรรมชาติมีความสวยงาม และได้พักฟื้นดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้ารับการ ด้านความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เตรียมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ให้เข้ารับการ ประเมินมาตรฐาน sha และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

          ทั้งนี้การพิธีเปิดแหล่งเที่ยวทางธรรมชาติจังหวัดกระบี่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ในครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศและสร้างความเชื่อมั่นว่าการท่องเที่ยวไทยนั้นอยู่ในระดับปลอดภัย สำหรับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว รูปแบบวิถีใหม่ หรือ new normal และผลักดันให้ประเทศไทยนั้นเป็นจุดหมายปลายทางแรกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก

         นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลส่งเสริมให้จังหวัดกลุ่มอันดามันเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก และพร้อมพลิกโฉมประเทศไทยในทุกมิติ และได้ให้กำลังใจผู้ประกอบการและประชาชนให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้พร้อมปรับตัวรับการเปิดประเทศ

        จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ปลูกต้นทุ้งฟ้า ต้นไม้ประจำจังหวัดกระบี่ ที่มีลักษณะเจริญเติบโตในสภาพดินลึกและระบายน้ำได้ดี เพื่อเป็นสัญลักษณ์การเยี่ยมเยือน เยี่ยมชมนิทรรศการ อาทิ ป่าชุมชน ป่าชายเลน วิถีใหม่ไร้มลพิษ การส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน พบปะผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ภาคเอกชนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ ตัวแทนผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ ก่อนถ่ายรูปที่ระลึกร่วมกับคณะบริเวณชายหาดนพรัตน์ธารา และผู้ประกอบการและมัคคุเทศก์ในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพีเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 47 ของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในทะเลอันดามัน ด้านทิศตะวันตกของภาคใต้ มีความสวยงามตามธรรมชาติ และมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลก อาทิ อ่าวมาหยา เกาะพีพีเล เกาะพีพีดอน หาดไร่เลย์ หาดนพรัตน์ธารา อ่าวนาง และสุสานหอย 75 ล้านปี ทั้งนี้ อุทยานฯ ได้เตรียมความพร้อมพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางบกและทางทะเล ในการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล ภารกิจเปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี เป็นภารกิจนายกรัฐมนตรีภารกิจสุดท้ายของวัน ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2564 จ.กระบี่

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธฺจังหวัดกระบี่


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar