เสื้อปาเต๊ะ ‘ลมหายใจกระบี่’ เน้นอัตลักษณ์ลายผ้าเมืองกระบี่ ต้อนรับ ครม.สัญจร จ.กระบี่

   

                การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ในการประชุม ครม.สัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุม โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564 ทางจังหวัดกระบี่ได้มอบเสื้อลายปาเต๊ะทั้งหมดมีชื่อลวดลาย “ลมหายใจกระบี่” ออกแบบโดย นายพัฒนศิลป์ ชูทอง ศิลปินอิสระชาว จ.กระบี่ แนวคิดในการสร้างสรรค์ลวดลาย “ลมหายใจกระบี่” วิถีชีวิตของคนกระบี่ ผูกพันกับวิถีเกษตรกรรม วิถีการทำประมง และธรรมชาติที่งดงาม กระบี่มีเสน่ห์ดึงดูด เป็นจุดหมายปลายทางของความสุขให้กับผู้มาเยือน

               นายพัฒนศิลป์ ชูทอง ศิลปินอิสระ ชาว จ.กระบี่ ศิลปินผู้ออกแบบ เปิดเผยว่า ได้ถอดอัตลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ออกมาเป็นลวดลายผ้าเมืองกระบี่ โดยมีความหมายของลักษณะลวดลาย ดังนี้ ลายเส้นโค้ง เปรียบเสมือนสภาพภูมิประเทศของจังหวัดกระบี่ ที่เป็นเทือกเขาและเปรียบเสมือนลักษณะของเกลียวคลื่นในท้องทะเล ลายเรือหัวโทง เปรียบเสมือนวิถีชีวิตที่ผูกพันกับทะเล และสัญลักษณ์การท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดกระบี่ ลายทางปาล์ม เปรียบเสมือนวิถีชีวิตของเกษตรกร ซึ่งปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่ ลายหอย เปรียบเสมือนร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดกระบี่ และแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล การผลิตผ้าใช้วิธีการผลิตแบบผ้าปาเต๊ะ ด้วยวิธีการพิมพ์ลายผ้าด้วยระบบดิจิทัล โดยใช้ผ้าคอตตอน หรือผ้าซาติน

                  โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาลวดลายผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดกระบี่ ที่สื่อถึงอัตลักษณ์ และมีความร่วมสมัย ส่งเสริมให้ทุกคนเห็นถึงคุณค่าและมูลค่าของผ้าไทยในชุมชน สร้างกระแสไทยนิยมไปสู่คนรุ่นใหม่ในการเลือกที่จะสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ยังกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา นักออกแบบ ผู้ผลิตผ้าพื้นถิ่น และประชาชนทั่วไป ให้เกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงคุณค่า ความงาม แห่งลวดลายผ้าพื้นถิ่นที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ และมีความร่วมสมัยในยุคปัจจุบัน จึงจัดประกวดออกแบบลวดลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดกระบี่ ตามโครงการพัฒนาลวดลายผ้าอัตลักษณ์เมืองกระบี่ จากพื้นถิ่นสู่ความร่วมสมัย โดยมีคณะกรรมการตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประกวดการออกแบบลวดลายผ้าอัตลักษณ์ร่วมสมัย 

ขอบคุณที่มาข่าว :  มติชนออนไลน์ 

ผู้เผยแพร่ : สุวิมล  คชสวัสดิ์ 


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar