รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามและตรวจราชการจังหวัดพังงา

วันนี้ เวลา 09.15 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เพื่อติดตามโครงการบริหารจัดการน้ำ 4 อำเภอ (อำเภอกะปง ตะกั่วป่า คุระบุรี และอำเภอท้ายเหมือง) ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาด กลาง โครงการพระราชดำริ ให้มีน้ำเพียงพอเนื่องจากจังหวัดพังงาไม่มีอ่างเก็บน้ำ ติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับงบประมาณปี 2564 จำนวน 2  โครงการ ได้แก่ โครงการฝายบ้านท่านา หมู่ที่ 4 ตำบลท่านา อำเภอกะปง โครงการฝายคลองสวนพลูพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ 4 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี โครงการที่จะเสนอขอตั้งงบประมาณปี 2566 จำนวน 3 โครงการงบประมาณ 130.1 ล้านบาท ได้แก่ โครงการฝายบ้านกะปง หมู่ที่ 2 ตำบลกระปง อำเภอกะปง โครงการฝายคลองบางม่วง แห่งที่ 2 หมู่ 1 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่และปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายแยกขวาฝายคลองทับยาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 1 ตำบลเหล อำเภอกะปง
นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาของบประมาณในการจัดสร้างอาคารสหกรณ์การเกษตรตะกั่วป่า จำกัด พร้อมมอบพันธุ์ปลากินพืช ประกอบด้วย ปลากระแห ปลาตะเพียนขาว และปลาสุลต่าน จำนวน 100,000 ตัวและมอบพืชกระท่อม โดยสมาคมพืชกระท่อมแห่งประเทศไทยจำนวน 25,000,000 ต้น ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar