ภาคเอกชนจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เตรียมเสนอโครงการที่ผลักดันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดกระบี่ โดยเฉพาะด้านสุขภาพ

            นายสลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง สตูล) กล่าวว่า หลังจากได้ดำเนินโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น สามารถขยายพื้นที่ท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงได้ และในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดกระบี่ ระหกว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายนนี้ เชื่อว่า จะทำให้มีการต่อยอดโครงการท่องเที่ยวอื่น ๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเพิ่มขึ้น ขณะที่ภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้เตรียมเสนอแผนงานโครงการต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งด้านการเกษตร ด้านการลงทุน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการท่องเที่ยวและสาธารณสุข เช่น เตรียมเสนอให้จังหวัดภูเก็ตเป็นแซนด์บ็อกซ์ด้านสุขภาพ ปรับปรุงระบบสาธารณสุขด้วยการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลต่าง ๆ รวมทั้งขอให้รัฐบาลสนับสนุนให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจัดงานอีเว้นท์ระดับชาติได้ ซึ่งหากรัฐบาลอนุมัติแผนโครงการต่าง ๆ ที่นำเสนอจะส่งผลดี โดยในระยะสั้นจะทำให้เกิดการฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจ นักลงทุนด้านการท่องเที่ยวสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ส่วนระยะปานกลางและระยะยาวจะสร้างชื่อเสียงและทำให้ทั่วโลกรับรู้ถึงศักยภาพของจังหวัดในกลุ่มอันดามันมากขึ้น ขณะที่แผนงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นที่ฐานจะส่งผลดีในการกระจายการท่องเที่ยวไปในระดับชุมชนและจังหวัดกลุ่มอันดามัน

        สำหรับแผนงานโครงการด้านการเกษตร เช่น ด้านประมงและปศุสัตว์ ที่นำเสนอนั้นเพื่อเป็นโครงการเพื่อชดเชยรายได้ที่หดตัวจากการท่องเที่ยวและส่งเสริมโครงการพลังงานทางเลือกเพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้านพลังงานในอนาคต 

ที่มา:สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar