สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ เป็นองค์กรสำคัญเสนอโครงการ ครม.สัญจร ที่จังหวัดกระบี่

                                   

             นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่และประธานคณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายนร่วมกับคณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่และเชื่อมโยงระบบ Application Zoom ที่ห้องประชุมมหา’ลัยแพะนานา ชาติกระบี่ ศรีผ่องฟาร์ม บ้านน้ำจาน อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมีนางประหยัด ศรีบุญชู เลขาธิการ นายสำคัญ เพชรทอง รองนายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ดร.โสภณ ภูเก้าล้วน ที่ปรึกษา นายอํามาตย์ คุณสวัสดิ์ รักษาการ อธิการบดีมหา’ลัยแพะ นานาชาติ กระบี่ นายเคล้า โรจนเมธากุล ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนอกจากนี้ ยังมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมประชุม Online ด้วย

            นายศรีสุวรรณ ค้าของ ผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและโครงการสภาการศึกษา จังหวัดกระบี่ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมร่วมกับนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องแล้วได้ชี้แจงเกี่ยวกับสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ว่าเป็นองค์กรสำคัญที่มีส่วนริเริ่มในการนำเสนอผ่านกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน กระบี่ ภูเก็ต พังงา ตรัง ระนองและจังหวัดสตูลต่อที่ประชุมครม.สัญจรในระหว่างวันที่ 15-16พฤศจิกายนนี้ ที่ Sofitel Krabi Phokeethra Golf And Spa Resort

            สำหรับโครงการ ที่เสนอ ประกอบไปด้วย โครงการ จัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการภูมิภาคอันดามัน และโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญในโครงการ การส่งเสริมการเลี้ยงแพะ และแปรรูปผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรตามมาตรฐานอาหารฮาลาล เพื่อการส่งออกมากที่สุด โครงการ พัฒนาแหล่งสปาวารีบำบัดน้ำพุร้อน รวมทั้งโครงการพัฒนาการประมงในอ่าวพังงาอย่างยั่งยืน ปี 2566-2570

                                                                                                                                                                                ที่มา:สวท.กระบี่


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar