รมว.คมนาคม ตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆในพื้นที่จังหวัดระนอง เตรียมพร้อม ครม.สัญจร จ.กระบี่

วันนี้(12 พ.ย.64) เวลา 11.00 น. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ตรวจราชการที่จังหวัดระนอง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล และของกระทรวงคมนาคม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง มีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง ผู้นำองค์กรภาคเอกชนและประชาชนร่วมต้อนรับ 

  โอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เป็นสักขีพยานการส่งมอบพื้นที่แขวงทางหลวงระนอง ให้กับโรงพยาบาลระนอง ระหว่างอธิบดีกรมทางหลวงกับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งกล่าวปราศรัยพบปะหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนถึงความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดระนอง อาทิ การส่งมอบพื้นที่แขวงทางหลวงระนองให้กับโรงพยาบาลระนอง เนื้อที่ 16 ไร่ 1 งาน 60.47 ตารางวา การพัฒนาศักยภาพสนามบินระนอง การเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (Landbridge) หรือแลนด์บริดจ์ ชุมพร-ระนอง เป็นต้น

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวด้วยว่า ส่วนความก้าวหน้าโครงการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (Landbridge) หรือแลนด์บริดจ์ ชุมพร-ระนอง การศึกษาความเหมาะสมของโครงการจะแล้วเสร็จในปี 2565 จากนั้นจะมีการหาผู้รับจ้างเพื่อดำเนินโครงการในปี 2570 -2572 นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้ศึกษาการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน หรืออันดามันริเวียร่า โดยจะมีการเสนองบประมาณ 90 ล้านบาทต่อที่ประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดกระบี่ เพื่อศึกษาความเหมาะสม คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปี 2572 เช่นเดียวกัน ส่วนการพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานระนองเพื่อให้รองรับผู้โดยสารได้ปีละ 2.8 – 3 ล้านคนต่อปี ใช้งบประมาณ 3,550 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร และขยายรันเวย์ให้สามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ได้ นอกจากนี้ยังมีโครงการของกรมทางหลวงชนบทอีก 33 โครงการ งบประมาณ 268.67 ล้านบาท  จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดกระบี่ และเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่1/2564 ณ จังหวัดกระบี่ ที่จะเกิดขึ้นในวันที่15- 16 พฤศจิกายน 2564 ต่อไป

 

ที่มา : สวท.ระนอง


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar