จังหวัดระนองเลือกลายผ้าบาติกคอจีนสีครามทำมือลาย “ทรัพย์รักษ์ระนอง” สำหรับต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีสวมใส่ ในการประชุม ครม.สัญจร 1/2567  ที่ จังหวัดระนอง

                 จังหวัดระนองเลือกลายผ้าบาติกคอจีนสีครามทำมือลาย “ทรัพย์รักษ์ระนอง”  ที่ได้มีการผสมผสาน  ลาย “ดอกรักราชกัญญา”   ลายแปดเหลี่ยมลักษณะเหมือน “เก๋งจีน ฝนแปด”   และ ลาย "ประแจจีน" เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว  และบรรจงตัดเย็บอย่างประณีต เพื่อเตรียมไว้สำหรับต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีสวมใส่ ในการประชุม ครม.สัญจร 1/2567  ที่ จังหวัดระนอง  ในวันที่ 22-23 มกราคม 2567

สำหรับความหมายของลายผ้า “ทรัพย์รักษ์ระนอง”  มีดังนี้.-

                ลาย "ดอกรักราชกัญญา" ประเภทผ้าบาติก  :  เป็นลายพระราชทานพระราชทานเป็นของขวัญแก่ช่างทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิค เยาวชนคนรุ่นใหม่ และชาวไทยทุกคน ที่มุ่งมั่นสืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์พื้นถิ่นให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา

              ลาย "แปดเหลี่ยม"  :   ลักษณะเหมือน “เก๋งจีน ฝนแปด” แสดงถึงทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ เมืองฝนแปดแดดสี่ 

ลาย "ประแจจีน"     :   เป็นหนึ่งในรูปแบบลายผ้าอินทนิล สินธุ์แร่นอง สื่อถึงความหมายสัญลักษณ์ความมงคลเป็นตัวแทนของความราบรื่นหมุนเวียนไม่สิ้นสุดสื่อถึง ลมและกระแสน้ำ นำพาความเจริญทางการค้าทางทะเล และแลกเปลี่ยนสินแร่ก่อนเกิดวัฒนธรรมร่วมกันหลายเชื้อชาติ เรียกได้ว่า ชิโนโปรตุกีส

********************************

ที่มา : เพจไทยคู่ฟ้า

เรียบเรียง : บุษบัน สุวรรณนพ สผป.


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar