นายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2567 ณ หอประชุมคอซู้เจียง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง จ.ระนอง วันที่ 23 มกราคม 2567

นายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2567 ณ หอประชุมคอซู้เจียง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง จ.ระนอง วันที่ 23 มกราคม 2567 การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2567 ณ หอประชุมคอซู้เจียง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง จ.ระนอง วันที่ 23 มกราคม 2567 ได้อนุมัติให้มีการปรับปรุงท่าเรือระนอง-เกาะสอง เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการขนส่งให้ดีขึ้น ซึ่งไม่ใช่แค่การพัฒนาท่าเรือเพียงอย่างเดียว แต่มีการพัฒนาระบบการทำงานให้เป็น One Stop service เพื่อให้ประชาชนและนักธุรกิจทำมาค้าขายได้สะดวกยิ่งขึ้น มีการสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน เร่งรัดให้คนไร้สัญชาติสามารถพิสูจน์สิทธิ์และสามารถออกใบอนุญาตในการทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานทางกฎหมาย ด้านการแก้ไขปัญหาการเดินทางให้กับนักเรียน ที่ต้องเดินทางไปโรงเรียนบนเกาะพยาม จังหวัดระนอง ตามที่มีการรายงานว่า นักเรียนชาวมอแกนต้องเดินลุยน้ำไปโรงเรียนช่วงที่น้ำขึ้นนั้น ได้สั่งการและเร่งรัดให้กระทรวงมหาดไทยเข้าดูแลโดย ให้สร้างสะพานเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักเรียน และประชาชนเพื่อคุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ในช่วงบ่ายวานนี้ (22 ม.ค. 67) ได้เดินทางไปดูสถานที่ที่จะก่อสร้างโครงการแลนด์บริดจ์ บริเวณอุทยานแห่งชาติแหลมสน ซึ่งเป็นโครงการที่จะทำให้ภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร มีความเจริญในทุก ๆ ด้านมากยิ่งขึ้นอันจะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ ทั้งนี้ ได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม Environmental Impact Assessment (EIA) มีผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็จะมีการพูดคุยกันต่อไป และในภารกิจสุดท้ายได้เดินทางลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมบ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวาริน ของจังหวัดระนอง ซึ่งเป็นน้ำแร่ที่ไม่เหมือนที่ใด มีกำมะถันน้อย และมีการวิจัยจากสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพน้ำแร่ของจังหวัดระนอง โดยจะมีการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เพราะว่าเป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งยังมีบางจุดที่ยังต้องได้รับการพัฒนา สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ได้มีมติเห็นชอบในโครงการของกลุ่มจังหวัด 13 โครงการมูลค่า 350 ล้านบาทจังหวัดละ 50 ล้านบาท และโครงการตามข้อเสนอของภาคเอกชนมูลค่า 202 ล้านบาท ซึ่งจะได้เข้าประชุม ครม. ในครั้งต่อไป ส่วนเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับครู โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ ม.4 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไข มติ ครม. วันที่ 6 กรกฎาคม 2542 ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยแก้ไขด้านการรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น จากนั้นได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยจัดส่งรายงานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ ครอบคลุมไปถึงการดูแลสอดส่องพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นในบางกลุ่ม ที่อาจเริ่มมีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคม รวมทั้งดูแลด้านการท่องเที่ยวของไทย กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซียร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้

ที่มา : นางสาวสมันญา ทมธิแสง สขร.สปข.5
เรียบเรียง : นางโสภิตร แก้วบุญชู สผป.สปข.5


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar