รองนายกรัฐมนตรี เตรียม เสนอ ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี “ยกเลิก” การอยู่เวรของครู

 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากมติ คณะรัฐมนตรี (ครม.) พ.ศ. 2542 ที่กำหนดให้สถานที่ราชการทุกแห่งต้องจัดให้มีเวรรักษาการณ์ เพื่อดูแลและป้องกันความเสียหายอันจะบังเกิดแก่สถานที่ราชการ ส่วนตัวจะสนับสนุนให้มีการยกเลิกมติดังกล่าว หรือ ให้ออกมติใหม่ ให้ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวกับการอยู่เวรรักษาการณ์ โดยเฉพาะในส่วนของโรงเรียนทั่วประเทศ เพราะข้าราชการไม่ควรต้องมารับผิดชอบต่อความเสียหายของทรัพย์สินของทางราชการที่เกิดจากอาชญากรรม หากมีอาชญากรรมเกิดขึ้น เป็นหน้าที่ของหน่วยงานความมั่นคงที่จะต้องดูแลไม่ว่าจะป้องกันหรือปราบปราม ไม่ใช่หน้าที่ของครู “นี่คือสิ่งที่ง่ายที่สุดในการคืนครูสู่ห้องเรียนและทำได้ทันที สวัสดิภาพและความปลอดภัยของครูมีความสำคัญเหนือสิ่งของ ต้องไม่มีเงื่อนไขใดมาเป็นอุปสรรค ไม่ว่าจะเป็นการอ้างงบประมาณหรือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใดๆ เมื่อไม่มีครูเวรแล้ว ต่อให้ยังไม่มียามหรือกล้องวงจรปิด ถ้ามีการโจรกรรมก็ไม่ใช่ความผิดของครู ต้องเป็นความรับผิดชอบของอาชญากรและหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องความมั่นคง หากจะฝากโรงเรียนไว้กับใคร ต้องฝากกับตำรวจ หรือ อส.ของฝ่ายปกครอง ไม่ใช่ครู” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ /เรียบเรียง : นางโสภิตร แก้วบุญชู สผป.สปข.5


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar