จังหวัดระนองนำผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 25 บู๊ธ จัดแสดงและจำหน่ายบริเวณที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดระนอง

วันนี้(23 ม.ค.67) จังหวัดระนอง จัดเต็นท์สำหรับจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดระนอง ที่เป็นของดีของเด่น จำนวน 25 บู๊ธ รวม 5 กลุ่ม จาก 5 อำเภอของจังหวัดระนอง ได้แก่ อาหาร /เครื่องดื่ม /ผ้า เครื่องแต่งกาย /ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก /และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุม ผู้ติดตาม และสื่อมวลชน ที่ปฏิบัติงานในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือ ครม.สัญจร ณ หอประชุมคอซู้เจียง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง ได้เยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นของฝาก ของที่ระลึก เป็นการประชาสัมพันธ์ของดีของเด่นจังหวัดระนอง นอกจากนี้กระทรวงต่าง ๆ ได้จัดนิทรรศการโครงการสินไหโมเดล รถสองแถวไม้ การจำลองบ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวาริน การแสดงสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์จากป่าชายเลน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ Soft power ของจังหวัดระนองอีกด้วย

ที่มา : สวท.ระนอง

เรียบเรียง : นภารัตน์ ทองน้อย สผป.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar