รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม เสริมพลังเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์

 

เมื่อวานนี้ 22 มกราคม 2567 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม เสริมพลังเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจแก่บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยมี เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นำเสนอ (SKY Doctor) นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 นำเสนอ VTR ภาพรวมการซ้อมแผนทางบก น้ำ อากาศ เขตสุขภาพที่11 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นำเสนอ Medical Dronne นายแพทย์ชวนนท์ อิ่มอาบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา นำเสนอข้อมูลจังหวัดพังงา และนายแพทย์มณฑิต พูลสงวน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ข้อเสนอแนะ/เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมด้วยเยี่ยมผู้ป่วยตึกผู้ป่วยใน จำนวน 4 ราย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วย

ที่มา : ปชส.พังงา

เรียบเรียง : นางโสภิตร แก้วบุญชู สผป.สปข.5


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar