นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานรับฟังการดำเนินงานด้านการแก้ปัญหายาเสพติดที่โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ำรัฐบาลเดินหน้าเป้าหมายลดการติดยาเสพติดและผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ได้ภายใน 1 ปี โดยใช้กลไก 5 ภาคีเครือข่ายและปลุกชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

วันที่ 22 มกราคม 2567 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวในระหว่างการเป็นประธานรับฟังการดำเนินงานด้านการแก้ปัญหายาเสพติดที่โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาว่านายกรัฐมนตรีมีเป้าหมายชัดเจนในการลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเทศโดยหน่วยงานด้านสาธารณสุขเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการด้านการฟื้นฟูเก็บรักษาและทำลายยาเสพติดขณะเดียวกันงานในด้านการป้องกันปราบปราบก็เป็นเรื่องที่ปล่อยปละละเลยไม่ได้โดยแนวทางในการดำเนินการแก้ปัญหายาเสพติดนั้นต้องปลุกชุมชนให้เข้มแข็งโดยใช้กลไกภาคีเครือข่ายระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบลและระดับหมู่บ้านทั้งนี้ห่วงกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดที่ไม่แสดงอาการจะกลายเป็นผู้ค้ารายย่อยในอนาคตการปลุกชุมชนให้เข็มแข็งจึงเป็นเรื่องสำคัญในการแก้ปัญหายาเสพติด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังได้กล่าวถึงโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ในเฟสที่ 2 เพิ่มในอีก 8 จังหวัด 1 ในนั้นคือจังหวัดพังงาซึ่งจะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดพังงาไปประชุมในส่วนกลางวันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ โดยการดำเนินการในเฟสแรกในจังหวัดนำร่อง 4 จังหวัดนำร่องประสบความสำเร็จในการดำเนินการทั้งในด้านองค์ประกอบความพร้อมของระบบ การบริหารจัดการ ความพร้อมของระบบเทคโนโลยี

ที่มา : สวท.พังงา /เรียบเรียง : ศิรินาฎ สักจันทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar