รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ มอบบัตร Work Permit ให้แรงงานต่างด้าว

เมื่อวานนี้ (22 ม.ค. 67) ณ จังหวัดระนอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบใบอนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ที่ผ่านกระบวนการเข้ามาทำงานถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดระนอง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามขั้นตอนการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศไทยตามระบบ MOU รวมทั้งการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงจังหวัดระนอง พร้อมกับตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ที่ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดระนอง โดย สถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดระนอง จากรายงานพบว่า มีค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ 340 บาท และมีแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานกว่า 32,000 คน ประกอบด้วย เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม กัมพูชา และอื่น ๆ โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานสัญชาติเมียนมาร์มากที่สุด 31,254 คน ในประเภทนำเข้า MOU และตามมติคณะรัฐมนตรี สำหรับ ขั้นตอนของการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวเมื่อเดินทางมาถึงศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดระนอง จะต้องผ่านการตรวจยืนยันอัตลักษณ์บุคคล ลงตราวีซ่าอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (หากตรวจประวัติแล้วไม่ผ่านทางตรวจคนเข้าเมืองก็จะส่งตัวแรงงานต่างด้าวกลับทันที) และตรวจโรคต้องห้าม เมื่อผ่านแล้วถึงจะเข้าไปอบรมเพื่อให้แรงงานทราบเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการทำงานเมื่ออยู่ในประเทศไทย ถ่ายรูปทำบัตร รอรับบัตร Work Permit นายจ้างสามารถมารับกระจายไปทำงานตามสถานที่ต่างๆได้ ซึ่งทุกขั้นตอนต่อคนจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจแรงงานต่างด้าว พร้อมทั้งกล่าวว่ายินดีต้อนรับแรงงานทุกคนเข้ามาทำงานในประเทศไทย และขอให้มีความสุขกับการทำงาน รวมถึงเน้นย้ำถึงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ให้ลงทะเบียนทำงานตาม MOU ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเข้าสู่ระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ป้องกันและขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมงทะเล ตลอดจนยินดีที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการประมงของประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไป ก่อนที่จะมอบบัตรอนุญาตการทำงาน หรือ Work Permit ให้แก่แรงงานต่างด้าว จำนวน 19 ราย นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ ได้ลงพื้นที่ไปยังแพแสนสดใส ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อตรวจสอบใบอนุญาตทำงาน เอกสารทะเบียนเรือ และเอกสารอื่นๆ ซึ่งผลจากการดำเนินการไม่พบการใช้แรงงานบังคับการค้ามนุษย์ มีการจดทะเบียนลูกเรือสัญญาจ้างแรงงานถูกต้องครบถ้วน

ที่มา : สวท.ระนอง

เรียบเรียง : นภารัตน์ ทองน้อย สผป.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar