รัฐมนตรี “พวงเพ็ชร” ตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง พร้อมมอบนโยบายการประชาสัมพันธ์และตรวจเยี่ยมห้องส่งออกอากาศ

 

เมื่อวานนี้(22 ม.ค.67 )เวลา 16.00 น.นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง หรือ สวท.ระนอง ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง พร้อมมอบนโยบายการประชาสัมพันธ์และตรวจเยี่ยมห้องส่งออกอากาศ เนื่องในโอกาสที่เดินทางไปร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร ณ จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2567 โดยมีนางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนายศุภพงษ์ เชาวน์แล่น ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 (สุราษฎร์ธานี) ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง ข้าราชการในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 ร่วมต้อนรับและรับฟังนโยบายการประชาสัมพันธ์ นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลนายกฯ เศรษฐา มีนโยบายในการแก้ไขปํญหาต่าง ๆ เช่น การแก้หนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ การพักชำระหนี้ ที่มุ่งเน้นลดรายจ่าย สร้างรายได้ ขยายโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ สำหรับเงินดิจิทัลรัฐบาลจะค่อยๆทำเพื่อไม่ให้ขัดกฎหมาย ส่วนการประชุม ครม.สัญจร ที่ จ.ระนอง เน้นเรื่องแลนด์บริดจ์ การคมนาคม การแก้ไขปัญหาประมง การปรับปรุงท่าเรือ เป็นต้น สำหรับการประชาสัมพันธ์สรัางการรับรู้นโบายของรัฐบาลใช้ช่องทางที่หลากหลายทั้งสื่อหลัก และโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook tiktok twister(x) เป็นต้น ซึ่งจะได้มีการฝึกอบรมให้กับบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มทักษะต่อไปด้วย จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตรวจเยี่ยมห้องส่งออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง และให้สัมภาษณ์พิเศษผ่านรายการห้าแยกข่าว สปข.5 ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี

ที่มา : สวท.ระนอง

เรียบเรียง : นางโสภิตร แก้วบุญชู สผป.สปข.5


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar