รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภูมิธรรม เวชยชัย ลงพื้นที่จังหวัดระนอง พบปะรับฟังข้อมูลจากเกษตรกร ผู้ปลูกมังคุด และผู้ส่งออกมังคุด ผลักดันมังคุดระนองให้มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการส่งออก

เมื่อวานนี้ (22 ม.ค. 67)ณ โรงแรมเฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ พบปะและรับฟังข้อมูลจากเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด ผู้ส่งออกมังคุด ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมตลาดมังคุด และเป็นประธานการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) 2 ฉบับ คือ มังคุด เกรดเอ 250 ตัน ส่งออกไปยังประเทศจีน และมังคุด เกรดบี 2,000 ตัน และมังคุดที่ไม่ได้มาตรฐานส่งออกแปรรูปไปยังประเทศญี่ปุ่น เพื่อขยายตลาดส่งออกมังคุด เกรดเอ และแก้ไขปัญหาตลาดมังคุด เกรดบีและมังคุดไม่ได้มาตรฐานส่งออก สำหรับนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ครั้งนี้ เป็นการซื้อขายมังคุดภาคใต้ 6 ฉบับ มูลค่ากว่า ๖๕ ล้านบาท ซึ่งเป็นการผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตร พร้อมส่งเสริมการพัฒนาการแปรรูปมังคุดเพื่อการส่งออก คาดส่งผลดีช่วยผลักดันเกษตรกรให้มีโอกาสและช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ความสำเร็จที่เกิดขึ้น มาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เกิดจากความพยายามของเกษตรกร ที่ร่วมกันสร้างเครือข่าย เพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองเรื่องของราคา และทางรัฐบาลจะคอยสนับสนุนเรื่องของตลาด รวมไปถึงการให้ความรู้เรื่องการแปรรูป และพัฒนามังคุดที่ด้อยคุณภาพ เพราะเมื่อมีการแปรรูปก็จะเพิ่มมูลค่า ลดปัญหามังคุดล้นตลาด และหลังจากเซ็น MOU ครั้งนี้เสร็จสิ้น ให้พาณิชย์จังหวัดทั้ง 14 จังหวัด ภาคใต้ติดตามความสำเร็จของ MOU ครั้งนี้ด้วยว่าการดำเนินการเป็นไปตามเงื่อนไข หรือไม่ และมีปัญหาส่วนไหนที่จะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม

ที่มา : สวท.ระนอง

เรียบเรียง : นภารัตน์ ทองน้อย สผป.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar