รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำชั่วคราวเขาบางริ้น จังหวัดระนองและติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานในพื้นที่

วันนี้ (22 ม.ค. 67) พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำชั่วคราวเขาบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง และประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อรับทราบข้อมูลในพื้นที่ โดยจะนำข้อมูลทั้งหมดเสนอ ครม.สัญจรในวันพรุ่งนี้ (23 มกราคม 2567) โดยมีนางสมใจ ธรรมเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง ปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดระนอง และนายอนุสรณ์ น้ำผึ้ง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนอง พร้อมคณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม พื้นที่ภาค 8 ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ รวมถึงเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดระนอง และเขตพื้นที่ภาค 8 ที่ได้มีการจัดแสดงภายในงาน ประกอบด้วย

1. สํานักงานยุติธรรมจังหวัดระนองและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

2. สํานักงาน ป.ป.ส. ภาค 8

3. สํานักงานบังคับคดี

4. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

5. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง

6. DSI เขตพื้นที่ 8

7. ร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

และยังได้มีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา จํานวน 3 ราย สำหรับเรือนจำชั่วคราวเขาบางริ้น จังหวัดระนอง เป็นเรือนจำที่ฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง โดยนำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างอาชีพแก่ผู้ต้องขัง ซึ่งจะทำให้ผู้ต้องขังมีทางเลือกในการประกอบอาชีพสุจริตมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวออกไป สนองตอบนโยบายรัฐบาลในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้กับประชาชน คืนคนดีสู่สังคมในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมอย่างยั่งยืน

ที่มา : สวท.ระนอง

เรียบเรียง : นภารัตน์ ทองน้อย 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar