รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดระนอง ปักป้ายสัญลักษณ์แสดงความร่วมมือ “ลงมือทำเพื่อลูกหลานมีโลกอยู่อาศัยต่อไป”

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานพิธีเปิดอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง และเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพจังหวัดระนอง ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดระนอง ปักป้ายสัญลักษณ์แสดงความร่วมมือ “ลงมือทำเพื่อลูกหลานมีโลกอยู่อาศัยต่อไป” กล่าวว่า สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันมีความรุนแรงปรากฏขึ้นเด่นชัดเป็นรูปธรรม โลกกำลังส่งสัญญานว่าอุณหภูมิโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผลจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สะสมจนเกินสมดุลซึ่งล้วนเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์จึงจำเป็นที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือในการแก้ไข มีการเรียนรู้ปรับตัว เตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทยได้แสดงเจตนามุ่งมั่นในการดำเนินการตามเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี ค.ศ.2050 และ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ.2065 อย่างเป็นระบบ ซึ่งการดำเนินเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง และศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดระนอง สามารถขับเคลื่อนการประสานและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ทุกประการเช่นเดียวกัน

ที่มา : สวท.ระนอง

เรียบเรียง : นภารัตน์ ทองน้อย 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar