รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการผลการจัดการเรียนรู้เรียนดีมีความสุขจังหวัดพังงาที่โรงเรียนอนุบาลพังงาอำเภอเมืองจังหวัดพังงา นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการติดตามผลการจัดการเรียนรู้เรียนดีมีความสุขจังหวัดพังงาพร้อมระบุกระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางในการลดภาระครูและบุคลากรทางการการศึกษาพัฒนาวิธีการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษามุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เห็นผลเป็นรูปธรรมพัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งโอนย้ายของครูและบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในภูมิลำเนาผ่านแอพพลิเคชั่น Matching ครูคืนถิ่นการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา Anywhere Anime เรียนฟรีมีงานทำซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการให้รัฐมนตรีลงพื้นที่เพื่อเห็นปัญหาที่แท้จริงและนำไปสู่การแก้ปัญหาผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวถึงหลายหลายโรงเรียนทั่วประเทศขาดแคลนการภารโรง 12,000 กว่าตำแหน่งจะมีการนำเสนอให้มีการคืนให้กับโรงเรียนในสังกัด สภ.ศธ.เพื่อลดภาระของครูขณะที่ในพื้นที่ของโรงเรียนอนุบาลพังงาไม่มีอาคารโรงอาหารซึ่งจะได้มีการหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป

ที่มา : สวท.พังงา

เรียบเรียง : นางโสภิตร แก้วบุญชู สผป.สปข.5


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar