รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พบปะชุมชนมุสลิมตำบลม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ชี้แจงนโยบายรัฐบาล พร้อมรับฟังประเด็นปัญหาค่าครองชีพ

                      นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวพบปะประชาชนระหว่างลงพื้นที่ศึกษาดูงาน โครงการชุมชนซื่อสัตย์ เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบและยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ที่มัสยิดเราะห์มะห์ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 
  โดยยืนยัน รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสถาบันการเงิน รวมทั้งได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือการประกอบอาชีพจากแหล่งเงินทุนผ่านกลไกธนาคารของรัฐ อาทิ ผู้ค้ารายย่อยกับธนาคารออมสิน  เกษตรกรกับ ธ.ก.ส.  พี่น้องมุสลิมผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้สร้างรายได้ รวมถึงช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด19 ที่ผ่านมา 
                    โอกาสนี้ได้รับฟังประเด็นปัญหาและข้อเสนอจากชุมชน เช่น การพัฒนาจังหวัดระนองด้านการเชื่อมต่อคมนาคมระหว่างจังหวัด การแก้ปัญหาค่าครองชีพ การทำประมงพื้นบ้าน หนี้ครัวเรือน เอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน รวมถึงขอให้ขยายสินเชื่อธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามโครงการชุมชนซื่อสัตย์ ซึ่งนายจุลพันธ์ จะนำประเด็นปัญหาไปประสานยังกระทรวงที่รับผิดชอบ อีกทั้งเน้นย้ำการใช้กลไกสถาบันการเงินของรัฐที่มีหน้าที่ดูแล แก้ไขปัญหาและสนับสนุนการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม  ที่ต้องช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามนโยบายรัฐบาล นอกจากนี้ระบุด้วยว่า วันนี้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงลงพื้นที่เพื่อรับฟังเสียงจากประชาชนด้วยตนเอง เพราะเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ยินดีรับฟังทุกเรื่องจากประชาชนเพื่อเดินหน้าประเทศ พร้อมสร้างอาชีพ กระจายเม็ดเงินแบบจับต้องได้ จะสร้างกลไกที่คงไว้ซึ่งวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมของประชาชน

******************************

ที่มา ; วิภาวรรณ เทศประยูร สวท.สุราษฏร์ธานี

เรียบเรียบ ; บุษบัน สุวรรณนพ สผป.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar