รองนายกฯ พีระพันธุ์ นำทีม กระทรวงพลังงาน คาราวานความสุข @ชุมพร เดินหน้าแคมเปญ “พลังงานสร้างสุข สู่ชุมชมอย่างยั่งยืน”

                      วันนี้ (22 ม.ค. 67) เวลา 10.10 น. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เปิดงาน “กระทรวงพลังงาน คาราวานความสุข @ ชุมพร” ณ ลานกิจกรรมเทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เดินหน้านโยบายความมั่นคงด้านพลังงาน เพื่อวางรากฐานให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาคเอเชีย และ สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งจากภาคพลังงาน 

                       นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า กิจกรรม “กระทรวงพลังงาน คาราวานความสุข @ชุมพร” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ “พลังงานสร้างสุข ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มั่นคง เป็นธรรม ยั่งยืน เพื่อคนไทยทุกคน” เพื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับนโยบายด้านการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน สร้างความเข้าใจและเข้าถึงองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ไปยังกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการอาคาร โรงงานและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านพลังงานและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานและสินค้าชุมชนให้มีโอกาสพบผู้บริโภคได้โดยตรง รวมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการและชุมชนต่าง ๆ ให้สามารถแลกเปลี่ยน ซื้อขาย ตลอดจนตกลงร่วมมือทางด้านพลังงานทดแทนและ การอนุรักษ์พลังงาน เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างแก่ผู้ประกอบการและชุมชนอื่น ๆ ให้เกิดการขยายผลในวงกว้าง

***********************************

ที่มา ; สปชส.ชุมพร

เรียบเรียง ; บุษบัน สุวรรณนพ สผป.


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar