"อนุชา" พร้อมผลักดัน ท่าเทียบเรือสะพานปลา ระนอง เป็นท่าเทียบเรือเศรษฐกิจสำคัญ

               นายอนุชา นาคาศัย รัฐนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เร่งยกระดับท่าเทียบเรือ สะพานปลาระนอง หวังส่งเสริมการค้าไทย – พม่า ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ และขอให้สะพานปลายังคงใช้การประมูลราคาเหมือนเดิมหลังคงเหลืองเพียงแห่งเดียวในจังหวัด
             นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านชุมชนสะพานปลาจังหวัดระนอง พร้อมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานขององค์การสะพานปลา แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับการต้อนรับจากประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างอบอุ่น 
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญมากในเรื่องการแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชน รวมถึงพี่น้องชาวประมง โดยมีแนวคิดที่จะส่งเสริมและยกระดับอาชีพประมง รวมไปถึงพัฒนาตลาดสินค้าสัตว์น้ำให้มีความทันสมัย มีมาตรฐานด้านสุขอนามัย และสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เพื่อให้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ตามนโยบายรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยการส่งเสริมอาชีพประมงและเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ จังหวัดระนอง ถือเป็นชุมชนประมงที่สำคัญแห่งหนึ่ง          ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้ให้ความสำคัญ เนื่องจากอาชีพชาวประมงถือเป็นอาชีพดั้งเดิมจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนและสร้างความเป็นอยู่ของพี่น้องให้ดีขึ้นได้ และขอให้สะพานปลายังคงใช้การประมูลราคาเหมือนเดิม หลังคงเหลืองเพียงแห่งเดียวในจังหวัด

**************************************

ที่มา ; NBT South

เรียบเรียง ; บุษบัน สุวรรณนพ สผป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar