นายกฯ ลงพื้นที่ จ.ระนอง ติดตามการค้าผ่านแดน แรงงานข้ามชาติ พิธีการศุลกากร และพบผู้แทนชาวประมงแก้ปัญหา IUU ณ ท่าเรือระนอง – เกาะสอง.

 

วันนี้ 22 ม.ค.67 เวลา 11.15 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ จ.ระนอง ติดตามการค้าผ่านแดน แรงงานข้ามชาติ พิธีการศุลกากร และพบผู้แทนชาวประมงแก้ปัญหา IUU ณ ท่าเรือระนอง - เกาะสอง อ.เมือง จ.ระนอง ซึ่งท่าเรือระนอง - เกาะสอง ดังกล่าว เป็นท่าเรือข้ามฟาก ท่าเรือท่องเที่ยว และจุดผ่านแดนถาวรระนอง – เกาะสองซึ่งเป็นจุดผ่านแดนระหว่างไทย – เมียนมาร์ จากสถิติในปี พ.ศ. 2562 มีผู้เดินทางเข้า-ออก มากที่สุดเป็นอันดับสาม รองจากจุดผ่านแดนถาวรข้ามแม่น้ำสาย จังหวัดเชียงราย และจุดผ่านแดนถาวรบ้านริมเมย จังหวัดตาก. ปัจจุบันท่าเรือแห่งนี้ใช้เป็นท่าเรือในการเดินทางสัญจรของนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปเพื่อเดินทางไปยังเกาะสอง ประเทศเมียนมาร์ และไปยังเกาะแก่งต่างๆ ภายในประเทศ ผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 ปี มีการปรับปรุงซ่อมแซมเพียงเพื่อให้สามารถใช้งานได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำการปรับปรุงให้มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย และได้มาตรฐาน. โดยในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2567 ณ หอประชุมคอซู้เจียง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง โดยจังหวัดระนองเตรียมนำเสนอโครงการปรับปรุงท่าเรือระนอง - เกาะสอง เพื่อการท่องเที่ยวและสัญจร เป็นโครงการปรับปรุงทางเข้าท่าเรือและปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร เนื่องจากท่าเรือดังกล่าว เป็นท่าเรือข้ามฟากระหว่างจังหวัดระนองกับจังหวัดเกาะสอง ประเทศเมียนมา

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

เรียบเรียง : นางโสภิตร แก้วบุญชู สผป.สปข.5


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar