รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการซ้อมแผนการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน (SKY Doctor) จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 22 มกราคม 2567 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานพิธีเปิดการซ้อมแผนการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน (SKY Doctor) จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงาน นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวต้อนรับ เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กล่าวความเป็นมาของโครงการฯ คณะผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค บุคลากรทางการแพทย์ อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ฯ ในส่วนนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ร่วมเยี่ยมชมเรือพยาบาล และร่วมชมการฝึกซ้อมแผนการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน (SKY Doctor) จังหวัดพังงา ณ สนาม ฮ.ชั่วคราว โรงเรียนเกาะยาววิทยา อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้มีการจัดตั้งทีมการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ (SKY Doctor) เพื่อเป็นการเพิ่มความรวดเร็วในการส่งต่อผู้ป่วยฉุกฉินและเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันถ่วงที และเพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วย ทั้งนี้ เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ยืนยันว่าเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ ให้รวดเร็ว ทันเวลา สำหรับในวันนี้จะเป็นการสาธิต และพรุ่งนี้จะสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากอำเภอเกาะยาวได้จริง

ที่มา : สวท.ระนอง

เรียบเรียง : นภารัตน์ ทองน้อย 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar