รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่จังหวัดระนอง ศึกษาดูงานโครงการชุมชนซื่อสัตย์ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

 

ในโอกาสลงพื้นที่ และร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร ครั้งที่ 1/2567 ที่จังหวัดระนอง นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน โครงการชุมชนซื่อสัตย์ เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบและยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ที่มัสยิดเราะห์มะห์ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง โดย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระนอง ในบทบาทของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประสานงานร่วมกับ ผู้นำชุมชน โต๊ะอิหม่าม และพี่น้องมุสลิมในชุมชน ภายใต้หลักกฎหมายอิสลาม ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ตามวิถีมุสลิม กรณีมีความจำเป็นต้องใช้เงินสามารถเข้าร่วมโครงการชุมชนซื่อสัตย์ เพื่อโอกาสการเข้าถึงสถาบันการเงิน ส่งเสริมการประกอบกิจการหรือธุรกิจขนาดย่อม ให้ประกอบอาชีพ หารายได้ใช้จ่ายในครัวเรือน หรือกรณีเหตุจำเป็นฉุกเฉินในการดำรงชีวิต ทั้งนี้ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีสาขาครบทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ และกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน ซึ่งที่จังหวัดระนองมี 9 ชุมชน 463 คน รวมเงินประมาณ 4 ล้าน 6 แสนบาทเศษ ที่เข้าร่วมโครงการชุมชนซื่อสัตย์ สะท้อนภาพความสำเร็จ คือความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน สมาชิกมีวินัยทางการเงิน ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจากการมีแหล่งเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายรัฐบาล

ที่มา : สวท.สุราษฎร์ธานี

เรียบเรียง : นางโสภิตร แก้วบุญชู สผป.สปข.5


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar