รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ยืนยันการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ที่จังหวัดระนอง เพื่อให้รัฐบาลมาเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะผู้เห็นต่างต่อโครงการแลนด์บริดจ์

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ กล่าวถึงกรณีที่นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เรียกร้องให้ทบทวนรายงานการศึกษา โดยรับฟังปัญหาและเสียงสะท้อนที่แท้จริงของประชาชนว่า ผลการศึกษาดังกล่าวจะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งสมาชิกแต่ละคนสามารถแสดงความเห็นได้อย่างกว้างขวาง หากสภาให้ความเห็นชอบจะส่งต่อไปยังคณะรัฐมนตรีตามลำดับ ส่วนความเห็นของนางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ที่ระบุว่ารายงานการศึกษาดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่รัฐบาลจะดำเนินการ เช่น เรื่องการวางท่อน้ำมัน นางมนพร เจริญศรี ยืนยันว่าอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ ซึ่งที่นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล นำมาเสนออาจไม่ได้ดูข้อมูลปัจจุบัน ดังนั้นการที่ตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาศึกษาใหม่เพื่อต้องการความเห็นปัจจุบัน เพราะวันนี้โลกเปลี่ยนไป ความต้องการของประชาชนก็เปลี่ยนไป พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลยินดีรับฟังทั้งความเห็นร่วมและความเห็นต่าง และย้ำว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ที่จังหวัดระนอง รัฐบาลมาเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ โดยเตรียมนำตัวแทนผู้เห็นต่างเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็นหลังเสร็จสิ้นการประชุมในวันพรุ่งนี้ (23 ม.ค.67) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ยังกล่าวถึงข้อกังวลของกลุ่มประมงพื้นบ้านที่กังวลผลกระทบต่ออาชีพ จากโครงการแลนด์บริดจ์ โดยยอมรับว่า การเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลกระทบบ้าง แต่ส่วนตัวเชื่อว่าจะมีทางออกที่ดี และแม้ว่า โครงการแลนด์บริดจ์จะถูกนำมาเป็นประเด็นทางการเมือง แต่รัฐบาลถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ตอบข้อมูลทางวิชาการ และความต้องการของประชาชน เปิดให้เห็นว่าเมื่อโครงการนี้มาถึงประชาชนและประเทศชาติจะได้ประโยขน์อย่างไรบ้าง

ที่มา ; สวท.ระนอง / เรียบเรียง : นภารัตน์ ทองน้อย 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar