รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านชุมชนสะพานปลาจังหวัดระนอง

วันที่ 22 มกราคม 2567 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านชุมชนสะพานปลาจังหวัดระนอง พร้อมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานขององค์การสะพานปลา แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับการต้อนรับจากประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างอบอุ่น ทั้งมีการเข้ามากอด ขอถ่ายรูป และมอบดอกไม้ให้กำลังใจ
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญมากในเรื่องการแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชน รวมถึงพี่น้องชาวประมง ผมมีแนวคิดที่จะส่งเสริมและยกระดับอาชีพประมง รวมไปถึงพัฒนาตลาดสินค้าสัตว์น้ำให้มีความทันสมัย มีมาตรฐานด้านสุขอนามัย และสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เพื่อให้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ตามนโยบายรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยการส่งเสริมอาชีพประมงและเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อสร้าง
รายได้ให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ จังหวัดระนอง ถือเป็นชุมชนประมงที่สำคัญแห่งหนึ่งซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้ให้ความสำคัญ เนื่องจากอาชีพชาวประมงถือเป็นอาชีพดั้งเดิมจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนและสร้างความเป็นอยู่ของพี่น้องให้ดีขึ้นได้ และขอให้สะพานปลายังคงใช้การประมูลราคาเหมือนเดิม หลังคงเหลืองเพียงแห่งเดียวในจังหวัด

ที่มา : สทท.นครศรีธรรมราช /เรียบเรียง : ศิรินาฎ  สักจันทร์

 


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar