รมช. ไชยา ลงพื้นที่ จ.ชุมพร ตรวจเยี่ยมโรงงานแปรรูปโคฮาลาลเพื่อบริโภคและส่งออก ใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศไทย

 

เมื่อวันที่ (21 ม.ค. 67) เวลา 11.20 น. นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและดูการบริหารจัดการของโรงงานแปรรูปโคฮาลาล จังหวัดชุมพร พร้อมทั้งรับฟังปัญญาจากผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นโรงฆ่าสัตว์และแปรรูปผลิตภัณฑ์ โค-กระบือ ผลิตเนื้อโคคุณภาพดีเพื่อบริโภคในประเทศและส่งออก มีกำลังการผลิตสูงสุดกว่า 200 ตัวต่อวัน ใหญ่ที่สุดและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย จากนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในเรื่องของการขยายตลาด ไม่ว่าจะเป็นโคเนื้อ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาล ในการที่จะยกระดับรายได้ ของพี่น้องเกษตรกร การตั้งโรงงานชำแหละที่ได้มาตรฐานสากล โดยเฉพาะมาตรฐานฮาลาล เพราะต้องยอมรับว่าเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่มาก เป็นการเพิ่มมูลค่าจากการที่เราจำหน่ายเฉพาะโคมีชีวิต ซึ่งโรงงานโคฮาลาลที่นี่เป็นที่แรกที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมให้การช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะเรื่องราคา และการเปิดตลาดไปต่างประเทศ โรงงานโคฮาลาล จังหวัดชุมพร ปัจจุบัน บริษัท ดีแอนด์แซด คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นผู้ได้สัมปทานโรงงานแปรรูปโคฮาลาล ได้สิทธิ 30 ปี จากกรมธนารักษ์ ได้รับใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมโคเนื้อแบบครบวงจร โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 กำลังการผลิต 10 – 20 ตัวต่อวัน มีเนื้อโครอจำหน่ายในคลังสินค้าจำนวน 43 ตัน แต่พบปัญหาโคต้นน้ำในการแปรรูปเนื้อมีจำนวนน้อย ไม่สอดคล้องกับกำลังการผลิตของโรงงาน ประกอบกับบริษัทผู้ผลิตไม่มีต้นทุนเพียงพอในการซื้อโคจากเกษตรกร จึงต้องการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ สำหรับสถานการณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดชุมพร มีผู้เลี้ยงโครวม 6,986 ราย จำนวนโคเนื้อรวม 44,326 ตัว มีการเลี้ยงโคในทุกอำเภอ โดยอำเภอที่เลี้ยงมากที่สุดคืออำเภอท่าแซะ 15,388 ตัว มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตโคเนื้อ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 24 กลุ่ม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 10 กลุ่ม หากภาครัฐให้การสนับสนุนและส่งเสริม จะช่วยส่งเสริมศักยภาพการผลิตของโรงงาน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์โคเนื้อของไทย สนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย. ************************ ที่มา : ปชส.ชุมพร เรียบเรียง : นางโสภิตร แก้วบุญชู สผป.สปข.5

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar