รัฐมนตรีฯ พิมพ์ภัทรา ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร ตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มครบวงจร

 

เมื่อวันที่ (21 ม.ค. 67) เวลา 14.30 น. นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามการดำเนินงาน ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะการเพิ่มมูลค่าและแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมัน ชมการบริหารจัดการลานปาล์ม การรับซื้อผลปาล์มดิบ และเยี่ยมชมโรงบรรจุน้ำมันปาล์ม พร้อมทั้งพบปะผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่อำเภอท่าแซะ ที่มารอต้อนรับ ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม มีเป้าหมายที่จะพัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคอลแบบครบวงจรในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี โดยนำงานวิจัยและพัฒนาการแปรรูปน้ำมันปาล์มให้มีความหลากหลายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การเพิ่มประสิทธิภาพ การสกัดน้ำมันปาล์มดิบโดยการพัฒนาพันธุ์ปาล์ม การบ่มเพาะผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความเข้มแข็งในทุกมิติ **************** ที่มา : ปชส.ชุมพร เรียบเรียง : นางโสภิตร แก้วบุญชู สผป.สปข.5

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar