นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดกระบี่ ก่อนการประชุม ครม.สัญจร จังหวัดระนอง

               นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดกระบี่ ก่อนเข้าร่วมประชุมครม.สัญจร วันที่ 23 มกราคม 2567 ณ จังหวัดระนอง โดยในวันที่  22 มกราคม 2567 เวลา 14.40 น.รองนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงสนามจอดเฮลิปคอปเตอร์กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดกระบี่ เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พบปะข้าราชการและประชาชน  เวลา 15.10 น.มอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพื้นที่ภาคใต้ รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลและพัฒนาอาชีพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อให้มีข้อมูลในการประเมินศักยภาพการดำเนินงานและการส่งเสริมพัฒนาอาชีพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของกองทุนและเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อขยายโอกาสทางการเงิน เป็นกลไกในการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย แก้ไขปัญหาความยากจน ให้กับสมาชิกได้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล โดยที่ประชุมได้เน้นย้ำในด้านการช่วยเหลือพัฒนากองทุนในทุกๆมิติ ให้ดีขึ้นต่อไปมอบเงินบริจาคช่วยเหลือกองทุนหมู่บ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาสแก่ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด

*********************************

ที่มา : สปข.5

เรียบเรียง : บุษบัน สุวรรณนพ สผป.


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar