รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะประชาชนจังหวัดชุมพร ก่อนการประชุม ครม.สัญจรนอกสถานที่ ณ จังหวัดระนอง วันที่ 23 มกราคม 2567

 

                    นายพีระพันธุ์ สารีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มีกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะประชาชนจังหวัดชุมพร ก่อนเข้าร่วมประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ วันที่ 23 มกราคม 2567 ณ จังหวัดระนอง โดยในวันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. เป็นประธานเปิดงาน กระทรวงพลังงาน คาราวานความสุข @ชุมพร ณ ลานกิจกรรมหน้าเทศบาลเมืองชุมพร มอบหัวเตาแก๊สประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง แก่ โรงเรียน จำนวน 2 แห่ง ที่ ศูนย์เด็กเล็กบ้านสามเสียม เทศบาลตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร รับมอบโดย นายสัญชัย หนูสุต นายกเทศมนตรีตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และที่โรงเรียนบ้านเขาวง ตำบลบ้านนาอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร รับมอบโดย นายกุศล อ่อนสูง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาวง ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จากนั้นเยี่ยมชมบูธนิทรรศการสาธิตและผลสำเร็จของเทคโนโลยีพลังงานระดับชุมชน จากสำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร และ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ประกอบด้วย 1) อุปกรณ์ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เบอร์ 5, 2) ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์, 3) ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, 4) Smart Farm โครงการสาธิตเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ กรณีศึกษาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประสบความสำเร็จจากการนำเทคโนโลยีพลังงานไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจ ภายใต้การส่งเสริมของกระทรวงพลังงาน (พพ.) สินค้าอุปกรณ์ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 (กฟผ.) และสถาบันการเงินที่จัดทำแคมเปญสินเชื่อพลังงานเพื่อเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดชุมพรเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น หลังจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เดินทางไปยังบริษัท เจริญน้ำมันปาล์ม จำกัด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

                                                                                ************************

ที่มา : สปข.5

เรียบเรียง : บุษบัน สุวรรณนพ สผป.


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar