รมว.ท่องเที่ยวฯลงพื้นที่ระนอง ตรวจเยี่ยมการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนม่วงกลวง คลองลัดโนด และเยี่ยมชมบ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวาริน

 

วันที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 14.45 น. นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลม่วงกลวง(วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลม่วงกลวง) อ.กะเปอร์ จ.ระนอง พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชนในพื้นที่ รับชมสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่น จากนั้นเดินทางไปยังท่าเรือคลองลัดโนด นั่งเรือหัวโทง ปล่อยปูดำ ปล่อยปูดำ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และเยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และวิถีชีวิตความเป้นอยู่ของชุมชน จากนั้นเวลาประมาณ 17.15 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ บ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวาริน เขตเทศบาลเมืองระนอง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดและเป้นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นแหล่งบ่อน้ำแร่ร้อนที่มีคุณภาพดีและได้มาตรฐานสากล ไม่มีกลิ่นกำมะถัน สามารถดื่มได้จากแหล่งกำหนดอยู่ใจกลางเมืองท่ามกลางธรรมชาติรอบด้าน อีกทั้งบ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวาริน เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดระนองอีกด้วย วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร ครั้งที่ 1/2567 ณ อาคารหอประชุมคอซู้เจียง ศูนย์ราชการ ******************* ที่มา : สวท.ระนอง เรียบเรียง : นางโสภิตร แก้วบุญชู


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar