ประกาศ อบต.ท่าโรงช้างเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

อบต.ท่าโรงช้างมีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ราคากลาง 1,200,410.90 บาท กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น  


ไฟล์เอกสารประกอบ
อบต.ท่าโรงช้างมีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ราคากลาง 1,200,410.90 บาท กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น |


คะแนนโหวต :