ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช


ไฟล์เอกสารประกอบ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช |


คะแนนโหวต :