ประกาศสถานีตำรวจภูธรไชยา เรื่องขายทอดตลาดรถทัวร์และรถยนต์ของกลางที่คดีถึงที่สุด

ประกาศสถานีตำรวจภูธรไชยา เรื่องขายทอดตลาดรถทัวร์และรถยนต์ของกลางที่คดีถึงที่สุด วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น โดยเริ่มลงทะเบียนในวันดังกล่าว เวลา 8.30-9.30 น


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศสถานีตำรวจภูธรไชยา เรื่องขายทอดตลาดรถทัวร์และรถยนต์ของกลางที่คดีถึงที่สุด วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น โดยเริ่มลงทะเบียนในวันดังกล่าว เวลา 8.30-9.30 น |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar