#ประเทศไทยต้องไปต่อ

เสียงของคนไทยหลังรัฐบาลเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว....วันนี้ประตูประเทศไทยเปิดแล้ว ทุกคนเรียนรู้อยู่กับโควิด-19 อย่างปลอดภัย "ประชาชน ผู้ประกอบการ ภาครัฐต้องเดินหน้า ประเทศไทยต้องไปต่อ..."


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar