กระทรวงศึกษาฯ เตรียมจัดโครงการ “อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ” นำร่องที่กระบี่ รองรับนักเรียนตกหล่นจากระบบหลังจบ ม.3 จากเหตุโควิด

         นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จังหวัดกระบี่ เยี่ยมชมนิทรรศการงานมหกรรมการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ และวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

        โดยมีการแสดงนิทรรศการในหลากหลายสาขา และผลงาน อาทิ โครงการกังหันน้ำไฮบริด โครงการเครื่องจำหน่ายปากกาอัตโนมัติ การใช้ประโยชน์จากเถ้าปาล์มน้ำมัน เครื่องสับย่อยผลปาล์มจากทะลาย การเพาะเห็ดแครง การทำยาดมสมุนไพร และการดำเนินงานสถาบันสปาคลองท่อมเมืองน้ำพุร้อน

พร้อมกันนี้ มีการเปิด Sawasdee Plaza ศูนย์จำหน่ายสินค้าและให้บริการ ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติจริงในการประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพในการสร้างผลผลิตและบริการ ต่อยอดสร้างงาน สร้างรายได้ ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ในจำนวน 15 สาขาวิชา

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า สถานการณ์โควิด-19 ทำให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะหลังจาก จบ ม.3 โดยให้โจทย์กับทางอาชีวะ และกศน. หาวิธีจัดการ และทำให้เด็กกลุ่มนี้ได้ต่อยอดด้านการศึกษา โดยเตรียมความพร้อมด้านอาชีพก่อนเข้าสู่ระบบแรงงาน

         ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำเสนอโครงการอาชีวะ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ ในชื่อ “อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ” รองรับเด็กที่ตกหล่นกลุ่มนี้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยเฟสแรก จะนำร่องที่จังหวัดกระบี่ ในสถานศึกษา 3 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

หลังจากนั้นในปีการศึกษา 2566 จะมีการขยายไปทั่วประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้จะแก้ไขปัญหาเด็กที่ตกหล่นจากการศึกษาได้ปีละกว่า 6 หมื่นคน...ด้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ทางสภาพัฒน์ นำโครงการนี้เข้าเสนอ ครม.ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar