รองนายกฯ มอบบ้านมั่นคงชนบท แก้ปัญหาที่อยู่อาศัย

      นายวิษณุ เครืองาม รอง นายกรัฐมนตรี มอบบ้านมั่นคงชนบทที่ปรับปรุงเสร็จแล้ว จำนวน 10 หลัง ให้ชาวบ้านชุมชนบ้านมั่นคงซอยโชคชัย อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ พร้อมเป็นประธานเปิดงานวันที่อยู่อาศัยโลก ประจำปี 2564
     บรรยากาศที่ชุมชนบ้านมั่นคงซอยโชคชัย อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ประชาชนให้การต้อนรับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และคณะในโอกาสเดินทางมามอบบ้านมั่นคงชนบทที่ปรับปรุงเสร็จแล้ว จำนวน 10 หลัง จากทั้งหมดจำนวน 158 หลัง พร้อมเทปูนยกเสาเอกให้แก่บ้านนางสาวคริสตีน่า โต๊ะหนุ้ย และเยี่ยมชมภายในชุมชน ซึ่งชุมชนดังกล่าวเป็นพื้นที่นำร่องการขับเคลื่อนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ป่าชายเลน และลดความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเหลื่อมล้ำโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะจากภาครัฐ ซึ่งตำบลทรายขาว และเป็นหนึ่งใน 35 พื้นที่นำร่อง ปี 2564 อีกด้วย หลังจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีได้ยังเป็นประธานเปิดงานวันที่อยู่อาศัยโลก ประจำปี 2564 ผ่านระบบการถ่ายทอดสดร่วมกับ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ
      รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ารัฐบาลจะให้บ้านที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียวนั้นไม่ได้แต่จะต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนในชุมชนควบคู่กับการปลูกฝังให้พี่น้องประชาชนมีความรู้สึกสำนึกรักสิ่งแวดล้อม หากไม่ช่วยกันดูแลในวันหน้าก็จะไม่มีทรัพยากรธรรมชาติอะไรเหลือให้ลูกหลาน การมอบบ้านมั่นคงในวันนี้  บ้านจะมั่นคงได้นั้นจะต้องมีความรักความสามัคคีกันภายในชุมชนและที่สำคัญมีความรักต่อประเทศชาติ
       ขณะที่ชาวบ้านหลังต่างรู้สึกดีใจและตื่นเต้นที่มีบ้านเป็นของตนเอง เพราะในชีวิตนี้ใฝ่ฝันว่าจะมีบ้านเป็นของตนเองสักหลัง พร้อมขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการดีดีแบบนี้และหันมามองคนที่ด้อยโอกาสกว่าและอยากจะให้มีโครงการนี้ต่อเพื่อมอบโอกาสให้กับชุมชนอื่นๆ และหลังจากนี้ชาวบ้านบอกว่าจะทำให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่มา:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar