รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เยี่ยมชม บริษัทเมธีภูเก็ต จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ที่ร่วมงานวิจัยแปรรูปผลิตภัณฑ์ ต่อยอดธุรกิจ SME สู่ตลาดสากล

          เมื่อวันที่ 15 พ.ย.64 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นเยี่ยมชมบริษัทเมธีภูเก็ต จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ที่เข้าร่วมงานวิจัยกับทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อต่อยอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การผลิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เสริมสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสู่ตลาดสากล พร้อมคิดค้นแปรรูปผลิตภัณฑ์ตามแนวทางความต้องการตลาดอาหารสุขภาพและความงามแบบครบวงจร
          ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า การลงมาเยี่ยมบริษัทเมธี ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการ SME ที่ร่วมงานกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ให้มีมาตรฐานมีคุณภาพสู่การขยายตัวของผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน เพิ่มปริมาณการผลิต เพื่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ รองรับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและนอกประเทศ
          นอกจากนี้ ในระยะต่อไปสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จะต่อยอดการวิจัยด้านโภชนาการหรือคุณค่าทางอาหารของเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของเมืองไทย โดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตนักท่องเที่ยวจากจีนมีความเชื่อในเรื่องของการบำรุงหัวใจที่ดีอย่างหนึ่ง ซึ่งจะมีการวิจัยเพิ่มเติมว่าเม็ดมะม่วงหิมพานต์มีโอเมก้า 3 โอเมก้า 6 และไฟเบอร์มากน้อยเพียงใด เพื่อยกระดับสู่ตลาดอาหารและยาเพื่อสุขภาพ ที่เพิ่มคุณค่าและมีความต้องการของตลาดสากลต่อไป

ที่มา : สวท.ภูเก็ต สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar