กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T)

          เมื่อวันที่ 15 พ.ย.64 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย หรือ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และสมาชิกกลุ่มจากชุมชน U2T ร่วมนำเสนอผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และแม่ฮ่องสอน ที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
          สำหรับ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) เป็นโครงการของกระทรวง อว. ที่จะช่วยสร้างรากแก้วให้ประเทศ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย ได้สามารถใช้องค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาประเทศ 
          นอกจากนี้ เป็นการพัฒนาศักยภาพกำลังคน พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ เพื่อขับเคลื่อนประเทศ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ดำเนินงานเพื่อให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ อย่างครอบคลุมในทุกประเด็น ตามสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน ได้แก่ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ เพื่อการยกระดับสินค้า OTOP และอาชีพอื่นด้วยการสร้างและพัฒนา Creative Economy สู่การยกระดับการท่องเที่ยว และการนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy ช่วยเพิ่มรายได้เกิดการหมุนเวียนแก่ชุมชน ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของตำบลสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน

ที่มา : สวท.ภูเก็ต สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar