พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการติดตามการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันนี้(15 พ.ย.64) เวลา 12.30 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยพลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการติดตามงานการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมพบปะแรงงานต่างด้าว ที่บริษัทโกลด์เด้น ซีฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ต.บางนอน อ.เมืองระนอง มีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดดระนอง และนางสาวกองสี สอสกุล ผู้จัดการโรงงานให้การต้อนรับ

สำหรับบริษัทโกลด์เด้น ซีฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร เป็นสถานประกอบการผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็งที่เป็นกุ้ง เพื่อการส่งออก ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศจีน 95 % ญี่ปุ่น 3 % และ ออสเตรเลีย 2 % มูลค่าปีละ 1,000 ล้านบาท บริษัทมีลูกจ้าง จำนวน 473 คน เป็นสัญชาติไทย 148 คน และสัญชาติเมียนมา 325 คนโดยบริษัทได้นำนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 ในการทำ Bubble and Seal โดยจัดที่พักโดยเช่าโรงแรมในจังหวัดให้กับพนักงานแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว มีรถรับส่งระหว่างบริษัทฯกับโรงแรมที่พัก จัดอาหารให้วันละ 3 มื้อ และตรวจวัดอุณภูมิร่างกายทุกคนก่อนเข้าภายในโรงงาน และจัดชุดตรวจ ATK พนักงานทุก 7 วัน การติดเชื้อโควิด-19 ของลูกจ้าง เคยติดเชื้อ 3 คน เป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ปัจจุบันยังไม่พบแรงงานติดเชื้อโควิด-19 และสถานประกอบการยังได้ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด การฉีดวัคซีนของลูกจ้าง แรงงานไทย 148 คน ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 100 % ส่วนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 325 คน ฉีดวัคซีนซิโนแวค+ไฟเซอร์ 2 เข็ม จำนวน 309 คน และรอฉีดเข็ม 2 จำนวน 16 คน

โอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของบริษัท และกลุ่มอาชีพอิสระที่ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนองด้วย ต่อจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางต่อไปยังบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ต่อไป


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar