พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการติดตามงานด้านการป้องกันชายแดนจังหวัดระนอง ซึ่งติดกับประเทศเมียนมา

วันนี้(15 พ.ย.64) เวลา 10.30 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยพลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการติดตามงานด้านการป้องกันชายแดน ที่ท่าเรือหัวถนน หมู่ที่ 3 ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง โดยได้รับฟังบรรยายสรุปงานด้านการป้องกันชายแดน จากที่ทำการปกครองอำเภอกระบุรี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 หน่วย ศรชล จังหวัดระนอง ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองระนอง ศุลกากรระนอง และ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำจืด

สำหรับท่าเรือหัวถนนนั้น ฝั่งตรงข้ามเป็นบ้านไซปู ต.หมาราง อ.เขม่าจี จ.เกาะสอง ประเทศเมียนมา มีแม่น้ำกระบุรี กั้นเขตแดนระหว่างไทย-เมียนมา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดผ่านแดนชั่วคราวที่ชาวไทยและชาวเมียนมา ใช้เรือหางยาวในการข้ามฟากไป-มาหาสู่กัน มีการติดต่อค้าขาย และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานบุญ งานประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งการรักษาพยาบาล พื้นที่บริเวณชายแดนดังกล่าวไม่มีปัญหาด้านความขัดแย้ง แต่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีการปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวดังกล่าว

ทั้งนี้ จังหวัดระนองมีชายแดนติดกับประเทศเมียนมา ทั้งทางบกและทางทะเล รวมระยะทาง 169 กิโลเมตร มีช่องทางธรรมชาติทางบกที่เสี่ยงต่อการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง 31 ช่องทาง และมีช่องทางธรรมชาติทางทะเลและเกาะแก่งที่สามารถเดินเรือมายังจังหวัดระนองเพื่อขึ้นฝั่งหรือเดินทางไปยังประเทศที่สามในช่วงลมมรสุมสงบ ทำให้มีปัญหาการหลบหนีเข้าเมือง ปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน ลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษี โดยเฉพาะสินค้าเกษตร เช่นยางพารา ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น เนื่องจากประเทศไทยมีราคมสูงกว่า รวมทั่งการลักลอบนำรถจักรยานยนต์ข้ามไปยังฝั่งปรเทศเมียนมา ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งหน่วยหลัก ได้แก่ ทหารบก ทหารเรือ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และหน่วยสนับสนุนอีก 21 หน่วยงาน

เฉพาะของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 รับผิดชอบพื้นที่ชายแดนจังหวัดชุมพร-ระนอง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 -ปัจจุบัน สามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวได้ 23 คดี ผู้นำพา 28 คน แรงงานต่างด้าว 225 คน ยาเสพติด จับกุม 46 คดี ผู้ต้องหา 45 คน ของกลางยาบ้า 1,109,665 เม็ด ไอซ์ 236.81 กรัม และสินค้าหนีภาษี จับกุม 12 คดี ผู้ต้องหา 14 คน ของกลางบุหรี่ ยางพารา

โอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร ที่ได้ร่วมมือกันทำงานร่วมกันทำงาน เพื่อความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ โดยรัฐบาลนี้ได้มุ่งมั่นทำงานเพื่อความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชน เพื่อประเทศชาติและเพื่อสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคน

จากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางไปยังบริษัทโกลด์เด้น ซีฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ต.บางนอน อ.เมืองระนองต่อไป

ที่มา : สวท.ระนอง


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar