รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจราชการมอบนโยบายการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พร้อมตรวจสอบระบบการผลิตน้ำประปา ให้เพียงพอต่อการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

          (14 พ.ย.64) ที่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พร้อมติดตามการบริหารจัดการน้ำของสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต และระบบการผลิตน้ำประปา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านน้ำประปาในการรองรับนักท่องเที่ยว ตามแผนการเปิดประเทศรับต่างชาติภายใต้ Phuket tourism SandBox พร้อมการลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำที่เขื่อนบางวาด อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
              นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้หารือร่วมกับทางจังหวัดและการประปาส่วนภูมิภาคมาโดยตลอดถึงการกักเก็บน้ำในส่วนที่ไหลลงทะเลนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และในวันนี้ถือได้ว่าเป็นที่น่าพอใจ จากการบูรณาการร่วมกันของทางจังหวัดและการประปาที่ตอนนี้ปริมาณน้ำทั้ง 3 แหล่ง รวมกันได้ประมาณ 22 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นตัวเลขที่น่าชื่นใจ เพราะแม้ภาพรวมภูเก็ตจะใช้น้ำต่อปีประมาณ 36 ล้านลูกบาศก์เมตร และจากการบริหารจัดการน้ำที่ไหลลงทะเลนำกลับมาใช้ ถือว่าปริมาณน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำทั้ง 3 แห่งขณะนี้ จะเพียงพอกับความต้องการใช้น้ำในระยะเวลา 4 เดือน ของช่วงหน้าแล้ง คือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม และเมื่อมีการเปิดประเทศแล้วเชื่อมั่นว่าจังหวัดภูเก็ตจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมาก และการบริการของการประปาจะไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน และขอให้เชื่อมั่นว่า ในช่วงหน้าแล้งที่จะถึงนี้ จังหวัดภูเก็ตจะไม่ประสบขาดแคลนน้ำแน่นอน 
          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ทางการประปายังมีแผนระยะยาวในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงข่ายการบริการน้ำเชื่อมโยงในหลายจังหวัด ทั้งจังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา โดยขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเป็นสำคัญ จึงเชื่อมั่นในการดูแลและการจัดสรรงบประมาณมาขับเคลื่อนการเติบโตทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว

ที่มา : สวท.ภูเก็ต สำนักประชาสัมพ้ันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพ้ันธ์คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar