ผู้ว่าราชการกระบี่ เผยกระบี่พร้อมรับ ครม.สัญจร เตรียมเสนอโครงการใหญ่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเกษตร เตรียมผลักดันสนามบินนานาชาติกระบี่ เป็น CARGO Hub

        นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยถึงการต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ที่จะเดินทางมาประชุม ครม.สัญจร ในวันที่ 15 และ16 พ.ย.นี้ ว่าขณะนี้ทางจังหวัดกระบี่ได้มีการเตรียมความพร้อมแล้ว ทั้งเรื่องสถานที่และมาตรการด้านความปลอดภัย ที่ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และการที่นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ได้เลือกจังหวัดกระบี่ เป็นสถานที่จัดการประชุม ครม.สัญจร เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับจังหวัดกระบี่ ในการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว ผวจ.กระบี่ กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการที่จะเสนอ ครม.สัญจร เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน (กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง  ระนอง และสตูล ) มีประเด็นหลักในพื้นที่ คือเรื่องความเชื่อมั่นของการท่องเที่ยว ซึ่งทางจังหวัดพยายามที่จะสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รวมทั้งระบบสาธารณสุข และโครงสร้างพื้นฐาน ในการเชื่อมโยงการคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ ส่วนระบบการขนส่ง นอกจากการขนคนแล้ว จังหวัดกระบี่มีสนามบินนานาชาติ ซึ่งจะเป็น Cargo Hub ในอนาคตได้ สามารถกระจายสินค้าจากจังหวัดกระบี่ไปจังหวัดใกล้เคียง เช่น ผลผลิตทางการเกษตร สัตว์น้ำ และสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง ในทุกภูมิภาคของประเทศ และในอานาคตจะมีการส่งออกไปต่างประเทศด้วย
         ทั้งนี้ จังหวัดกระบี่ไม่สามารถยืนอยู่ได้ด้วยเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว จะต้องมีภาคการเกษตรด้วย ซึ่งมีความสำคัญเช่นกัน จึงขอให้รัฐบาลส่งเสริมในเรื่องการเกษตร เช่น การประมง การเลี้ยงแพะ นอกจากการส่งเสริมอาชีพแล้วยังสร้างมูลค่าเพิ่งด้วยการทำผลิตภัณฑ์อาหารฮาลลาลด้วย และขอให้ทุกคนช่วยกันให้ความร่วมมือก้าวไปช้าๆ อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ที่มา  : สวท.กระบี่


image รูปภาพ
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar