ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมการเตรียมความพร้อมสนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะ ในการประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน2564 และแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

         ที่ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เตรียมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์ ในภารกิจนายกรัฐมนตรี และคณะ ตรวจราชการและประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 15-16 พ.ย.2564 นี้ มีนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุม โดยมีการประชุมผ่าน Video Conference ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต พังงา ระนอง ตรัง  และสตูล ด้วย
         หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า การประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดกระบี่ นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยประชาชน จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า สนับสนุนภารกิจการประชุม ครม.นอกสถานที่ อย่างเป็นทางการขึ้น เพื่อคลายความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีส่วนราชการจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค บูรณาการการทำงานร่วมกันมารับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ แทนนายกรัฐมนตรี จากนั้นมีพี่น้องประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันประมาณกว่า 10 กลุ่ม ได้เดินทางมายื่นหนังสือกับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความช่วยเหลือปัญหาความเดือดร้อน เช่น  กลุ่มเรียกร้อนที่ดินทำกิน กลุ่มผู้ประกอบการประมง กลุ่มอาชีพ โดยได้รับเรื่องไว้ เพื่อนำเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาต่อไป
          ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้ส่วนราชการทุกภาคส่วนได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง โดยไม่ได้มีการปิดกั้นประชาชนที่จะเดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ในทุกเรื่อง

ที่มา  : สวท.กระบี่


image รูปภาพ
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar