จังหวัดตรัง นำเสนอโครงการขุดลอกร่องน้ำกันตัง อำเภอกันตัง หวังเพิ่มขีดความสามารถในการเดินเรือ ส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดตรังและพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา   ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เปิดเผยว่า   สภาพปัญหาโดยหลักทางลักษณะกายภาพของร่องน้ำกันตัง ทำให้ท่าเรือกันตังและท่าเรือนาเกลือซึ่งเป็นท่าเรือสำคัญทางฝั่งอันดามันตอนใต้ อยู่ใกล้เส้นทาง     เดินเรือหลักที่จะไปยังช่องแคบมะละกา ประกอบกับเป็นท่าเรือที่ตั้งอยู่ในแม่น้ำตรัง  ดังนั้น  จะเกิดการตื้นเขินของตะกอนอยู่เป็นประจำช่วงปากแม่น้ำ ประกอบกับสายการเดินเรือมีความต้องการที่จะขุดลอกให้ได้ความลึกเพิ่มขึ้น   เพื่อรองรับเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยปัจจุบันท่าเรือนาเกลือและท่าเรือกันตังรองรับอยู่ พบอุปสรรคคือแนวหินและแนวร่องที่ยังไม่ได้ขนาดมาตรฐานตามผลการศึกษา จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการขุดลอกโดยเร่งด่วน

จังหวัดตรัง จึงได้นำเสนอโครงการขุดลอกร่องน้ำกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่  ที่จังหวัดกระบี่  ในครั้งนี้ งบประมาณ 162,400,000  บาท  ผู้รับผิดชอบ คือ  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง  กรมเจ้าท่า ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเดินเรือได้สะดวกตลอดเวลา ส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดตรังและพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก  สามารถเดินเรือได้อย่างปลอดภัย  ลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า  ส่งเสริมระบบเครือข่ายการคมนาคมขนส่ง ในการกระจายสินค้าและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ที่มา : สวท.ตรัง


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar