รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดระนอง

วันนี้(12 พ.ย.64) นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีกำหนดเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยเวลาได้ตรวจติดตามและเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ก้อง วัลเลย์ ต.น้ำจืด อ.กระบุรี และในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564  พบปะเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านห้วยปลิง ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง พร้อมศึกษาดูงานในศูนย์เรียนรู้ เยี่ยมชมฐานเรียนรู้ 8 ฐาน กิจกรรมลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน เยี่ยมชมกิจกรรมสหกรณ์ต่าง ๆ ของจังหวัดระนอง เยี่ยมชมกิจกรรมของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง และกิจกรรมบัญชีสหกรณ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นต้น จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปยังจังหวัดกระบี่เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือ ครม.สัญจร ครั้งที่ 1/25644 ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 22564 ต่อไป

ที่มา : สวท.ระนอง


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar