จังหวัดกระบี่ประชุมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี และการประชุม ครม.สัญจร เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ทั้งจังหวัดทำความสะอาด เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน

ที่ห้องประชุมพนมเบญจาชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานประชุมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี และจัดการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม  สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้ติดตามความคืบหน้า การเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมและการจัดสถานที่ ที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ ประกอบด้วย ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือ และสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันเทศบาลเมืองกระบี่ ชุมชนท่องเที่่ยวคลองหรูด อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี และโรงแรม    โซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท การจัดเตรียมยานพาหนะ การรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านจราจร การปรับปรุงเส้นทางและรักษาความสะอาดตลอดเส้นทาง การลงตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า การจัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับแต่ละจุด และการจัดพื้นที่ให้สื่อมวลชน ทั้งนี้ เืพื่อให้การเตรียมการจัดประชุม ครม.สัญจรที่จังหวัดกระบี่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานราชการ และประชาชนทั้งจังหวัด ช่วยกันทำความสะอาดบ้านเมือง เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้ชี้แจงที่ประชุมว่า วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กำหนดตรวจความพร้อมของสถานที่การจัดประชุม ณ โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ และวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี กำหนดตรวจความพร้อมของสถานที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำพื้นที่ ณ จุดที่รับผิดชอบ เพื่อรับการตรวจ

 

 

 

ที่มา : สวท.กระบี่

   

 

 

 


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar