ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 เรื่องเลื่อวันขายทอดตลาดวัสดุก่อสร้างจากการรื้อถอนอาคารที่ทำการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 ขอเลื่อนการขายทอดตลาดวัสดุก่อสร้างจากการรื้อถอนอาคารที่ทำการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 จากวันที่ 11 เมษายน 2565 เลื่อนเป็นวันที่ 22 เมษายน 2565


ไฟล์เอกสารประกอบ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 ขอเลื่อนการขายทอดตลาดวัสดุก่อสร้างจากการรื้อถอนอาคารที่ทำการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 จากวันที่ 11 เมษายน 2565 เลื่อนเป็นวันที่ 22 เมษายน 2565 |


คะแนนโหวต :